O nas

Jesteśmy socjolożkami próbującymi znaleźć harmonię między badaniami społecznymi i kręceniem filmów. W 2013 roku spędziłyśmy 5 miesięcy w Medellin, odbywając staże w dziedzinie planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej. Doświadczenie życia i pracy w tym mieście skłoniło nas do przemyślenia na nowo idei demokracji i zaangażowania w politykę. Dlatego zdecydowałyśmy się nakręcić film o budżecie partycypacyjnym, jako jednym z narzędzi politycznego wpływu. Dokument ukazuje nasze codzienne doświadczenia w Medellin, gdzie polityka staje się centrum życia wspólnoty. Jest naszym podziękowaniem dla osób, które pokazały nam demokratyczne alternatywy w praktyce. La Comuna  9 (Dzielnica 9) stała się dla nas czymś znacznie więcej niż terenem badania. Nauczyłyśmy się tam wiele o społeczności, solidarności, społecznej walce, a także o nas samych.

Anna Bednarczyk

Inga Hajdarowicz