Dlaczego demokracja partycypacyjna?

Demokracja jest na rozdrożu.

Zakorzenione w  tradycji europejskiej narzędzia demokracji reprezentatywnej nie odpowiadają już na wyzwania zmieniającego się społeczeństwa. Dlatego konieczna jest alternatywa dla obowiązującego systemu politycznego, która pozwoli nam zbliżyć się do sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. Ruchy społeczne na całym świecie coraz aktywniej domagają się włączenia w procesy decyzyjne. Dowodzą, że to ludzie są ekspertami i ekspertkami w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, dlatego ich głos powinien być respektowany.

Jednym z takich alternatywnych rozwiązań jest budżet partycypacyjny, który daje mieszkankom i mieszkańcom możliwość decydowania o redystrybucji środków miejskich, pochodzących z podatków. Ta opracowana 25 lat temu w Brazylii metoda, znacznie różni się zatem od tradycyjnej redystrybucji budżetu. To mieszkańcy i mieszkańcy znają najlepiej swoje możliwości i potrzeby. Zyskanie kontroli nad zasobami daje uczestnikom i uczestniczkom poczucie wpływu, ale też zapewnia bardziej sprawiedliwszą redystrybucję. Niemniej jednak partycypacja nie jest łatwa. Przez sprzeczne interesy, zróżnicowanie potrzeb i niechęć przedstawicieli samorządu do oddania części władzy coraz więcej osób wątpi w demokrację partycypacyjną i obywatelskie zaangażowanie.